Penganjuran APEC 2020 bukan sahaja berkenaan sumbangan oleh pihak kerajaan, ia turut melibatkan sektor swasta dan juga pihak korporat. Usaha kerjasama di antara sektor awam dan swasta ini adalah penting untuk memastikan kejayaan APEC 2020 dan membuktikan jalinan yang kuat telah dibina melalui perkongsian strategik yang memanfaatkan kedua-dua belah pihak.

Mana-mana pihak yang berminat bolehlah mengubungi Jawatankuasa Kerja Penajaan di myapec_partner@miti.gov.my untuk mendapatkan maklumat lanjut.

X