Mesyuarat-mesyuarat APEC akan diadakan di beberapa lokasi sekitar Malaysia bagi memberi peluang kepada para delegasi dan peserta untuk menerokai keistimewaan Malaysia dan kepelbagaian destinasi, budaya dan tradisi yang terdapat di Malaysia.

Lokasi-lokasi mesyuarat yang telah dikenalpasti ialah:

X